Other products

Výroba Čierny Brod

Alexander Bognár
vedúci výroby Čierny Brod - MREŽE

Výroba Reca

Ing. Ladislav Bognár
technický riaditeľ, vedúci výroby Reca - ŽALÚZIE
Bálint Bognár
zástupca technického riaditeľa
Robert Putz
vedúci výroby Reca - SIETE

Výroba Veľký Biel

Ladislav Turcsányi
vedúci výroby Veľký Biel - ROLETY, doprava

Obchod

Attila Bognár
obchodný riaditeľ
Vlasta Baranovičová
asistentka obchodného oddelenia
Ladislav Czinege
obchodno-technický poradca pre veľkoobchod
Miroslav Husár
obchodno-technický poradca pre maloobchod
Peter Bordács
obchodno-technický poradca pre maloobchod

Stránky