Image
brany_desktop

Brány

Rolovacie garážové brány sú výnimočné svojou spoľahlivosťou, funkčnosťou a dizajnom pri plnom zachovaní bezpečnosti, komfortu a štýlu. Motorom poháňanú bránu môžete ovládať miestnym alebo diaľkovým ovládaním. Neoddeliteľnou súčasťou motora je aj núdzové ovládanie pre prípad výpadku elektrickej energie. Popri výslednej robustnosti a spoľahlivosti umožňujú maximálne využitie priestoru bez nároku na väčšie stavebné úpravy. Sú vybavené bezpečnostnými prvkami podľa predpisov Európskych noriem.

Typy