Image
mreze_desktop

Mreže

Narastajúca urbanizácia a stúpajúca sociálna neistota vkráda do nášho života väčší pocit nebezpečia. Zachovanie bezpečnosti a ochrana objektu sa stávajú neodmysliteľnou prevenciou pre náš majetok. Oceľové rolovacie mreže slúžia k ochrane súkromných aj komerčných priestorov, pre výklady obchodov, uzatváranie pasáží alebo vjazdy do objektov. Chránia zabezpečovaný priestor pri zachovaní optimálnej priehľadnosti a dotvárajú estetický dojem priestoru. Vyznačujú sa variabilitou ovládania, nenáročnou montážou, ľahkou údržbou a tichou prevádzkou.

Typy