Mreže

Nivy

Typ stavby: nákupné centrum

Miesto stavby: Bratislava

Produkt: Rolovacie mreže, sklenené priečelie

Čas realizácie: 2021

GALÉRIA CUBICON

Typ stavby: nákupné centrum

Miesto stavby: Bratislava

Produkt: Rolovacie mreže, sklenené priečelie

Čas realizácie: 2010